E r i c     P o l i z z i

ECE 242
Data Structures & Algorithms

242


Fall 2006, Fall 2015, Fall 2016, Fall 2017

ECE 344
Semiconductor Materials & Devices

344

Fall 2007, Fall 2008, Fall 2010, Fall 2011, Fall 2012

ECE 597-NE
Nanoelectronics

597NE


Spring 2010, Spring 2011, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Fall 2018

ECE 609
Physics of Semiconductor Devices

609

Spring 2006, Spring 2007, Spring 2009

ECE 614
Computational Nanoelectronics

614

Spring 2008, Fall 2009, Spring 2012

ECE-MATH 697NA
Numerical Algorithms


697NA


Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018